MOGEN WE ONS EVEN VOORSTELLEN, wij zijn een zogenaamd ‘burgerplatform.

“Wat is dat voor iets?” is misschien uw eerste impulsreactie.

Welnu, beste Bomenaar, PRO•BOOM bestaat uit mensen zoals u en ik, Bomenaars die het goed voorhebben met hun gemeente, de mooiheid ervan willen benadrukken en zijn inwoners een ‘forum’ geven naar buiten toe.

Dus laat ons duidelijk zijn, we zijn géén ‘commercieel’ bedrijf en géén ‘politieke strekking’, we vinden juist deze neutraliteit de basis om voor àlle Bomenaars belangrijk te kunnen zijn. Dit zal zorgen voor meer ‘inter-actie’ tussen alle bewoners.