Boom dankt zijn naam aan een legende. Eerst is er een ‘gewone' versie, saai maar geloofwaardig.
 
Tussen Rumst en Schelle is de gemeente Boom ontstaan. Op de weg tussen beide gemeenten moet ergens een opmerkelijke boom gestaan hebben, die de aandacht van de mensen trok, vanwege zijn vorm of ligging. Zo’n boom diende direct als oriëntering van de mensen die daar voorbij trokken. Zo werd de plaats en de omgeving aangeduid door de uitdrukking ‘bij den boom’, ‘aan den boom’, ‘van den boom’, enz....
Naarmate het dorp uitbreiding nam en er meer huizen kwamen kreeg het grondgebied de naam ‘den boom’ en later Boom.
 
Dit is uiteraard een aanvaardbare versie. Er is echter nog een andere, en die vinden wij véél leuker. 
Daarom verkiezen wij deze als enige échte!
 
 
 
 
 
Aan de oever van de Rupel woonden enkele vissers.
Op de dag dat zij netten aan het uitwerpen waren, kwam een grote boom aandrijven die hun netten verwarde. Daarom sleepten ze die met de boom aan de wal.
Toen zij de boom op het droge hadden getrokken, wilden zij hem in planken zagen, maar dat was allemaal verloren moeite.
Het hout was en bleef zo hard als ijzer en geen enkel werktuig kon er doorheen.
Toen kwam iemand op de gedachte er een Mariabeeld uit te houwen. En zie, nu ging alles zonder moeite.
Het beeld werd stilaan vereerd en verschillende vissers begonnen daar hun hutje te bouwen.
De eenzame plaats werd nu een dorp en de mensen noemden het Boom, tot nagedachtenis aan die zeer merkwaardige gebeurtenis.