De aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen maken van de stationsomgeving van Boom een interessante locatie. Vandaag ligt er ze er echter troosteloos bij. Onbenutte percelen bouwgrond, verlaten bedrijfssites en het stationsplein vragen om invulling. De publieke ruimte is niet kwaliteitsvol en de randen van de wijk zijn onafgewerkt. De gemeente Boom en de provincie Antwerpen brengen daar samen verandering in. Ook de NMBS, De Lijn en de Vlaamse overheid zijn betrokken partijen. Onder het motto 'de stationsomgeving verbindt' formuleerden we ambitieuze maar haalbare doelstellingen.

 

De locatie

De stationsomgeving ligt als een eiland tussen een veelvoud aan infrastructuren. In het oosten vormt de A12, die hier in een diepe sleuf ligt, de grens. Slechts één brug verbindt het station met het centrum van Boom, aan de overzijde van deze sleuf. In het westen wordt de stationsomgeving afgezoomd door de spoorlijn en achterliggende industrieterreinen. Ten zuiden van de stationsomgeving lopen de Rupel en het Zeekanaal. Deze beperken de mogelijkheden voor het treinverkeer. Tegelijk biedt de Rupel wel potentie voor logistiek of personenvervoer over water. Voor voetgangers en fietsers is er nog een extra tunnel onder de spoorweg.

 

De opdracht

We zoeken nu het beste team of ontwerpbureau om voor de stationsomgeving een Masterplan op te maken. Dat plan stelt het toekomstbeeld voor, bijvoorbeeld: Wat kan er in de stationsomgeving komen? Hoe verbinden we de A12 met de spoorlijn? Hoe creëren we kwalitatieve groene ruimte? De selectie gebeurt via een ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. Deze unieke en vernieuwende procedure van onderhandelen en selecteren, leidt tot een hogere architecturale kwaliteit.

De selectie

Geïnteresseerd? Stel je dan kandidaat vóór vrijdag 28 februari 2020 om 12 uur. Je vindt alle informatie op de website van de Vlaamse Bouwmeester. (www.vlaamsbouwmeester.be)